אשר חכמון - חשבונאות, מיסים וייעוץ עסקי
כתבות ומאמרים
שינויים במסגרת מלחמה בהון השחור

     

           לקוחות יקרים , 

             רשות המיסים עושה בימים אלו ובתקופה האחרונה במיוחד , מאמצים עילאיים 

          על מנת להגדיל את גביית המס ולהעמיק את משלמי המס בקרב אזרחי המדינה. 

           הדבר בא לידי ביטוי בביקורת פתע ( הרבה יותר מכפי שהיו עד כה ) , בהגדלת מספר התיקים 

           שנכנסים לתוכנית עבודה ומתקיימים דיונים בגינם במשרדי פ"ש  ,  במשלוח דרישות להצהרות הון ועוד. 

           לאור כל מה שכתבתי לעיל  ,  אני מציע לכם ,  לקוחות יקרים ,  להיות זהירים שבעתיים ולא להתמהמה .

            ברישום התקבולים , שזו גוררת בעיקבותיה פסילת ספרים  .

             לרשום תקבול בקבלה או בקופה רושמת מיד עם קבלתו וללא דיחוי , תהא הסיבה אשר תהא.  

             לרשום הזמנות לעבודות שהוזמנו , לפני ביצוע העבודה . תוך פירוט העבודה ורישום מפורט של מזמין 

             העבודה .

             אני מציע לכם לפעול כך תמיד , אך בעטיים של ביקורות רבות חייבים לנהוג במשנה זהירות. 

              

             זוהי תקופה מאתגרת מבחינה כלכלית ואתם חייבים לעשות הכל , כדי לעבור תקופה זו 

             ולהמתין לימים שקטים יותר . נדרשת יצירתיות , סדר מופתי וניהול תזרים מזומנים קשיח וברור

              לתקופה של מספר חודשים קדימה. 

              אל תטלו התחייבויות חדשות ותבטלו ישנות , אם אינן דרושות באופן שאי אפשר להתנהל בלעדיהן 

               ופוגעות בצמיחת העסק . 

 

               מאחל לכם עבודה פוריה ומבורכת.  

 

               פרנסה  שפע. ובריאות  , אשר חכמון.  

 

אשר חכמון אדרס - בניית אתרים