אשר חכמון - חשבונאות, מיסים וייעוץ עסקי
כתבות ומאמרים
כתבות
 מסמכים נדרשים לסוף שנת המס  - קטע מהמאמר    להמשך קריאה...
 חישוב מאוחד - בני זוג  - קטע מהמאמר    להמשך קריאה...
 הכנסות משכ  - קטע מהמאמר    להמשך קריאה...
 חובת הפרשות לפנסיה לעצמאיים 2017  - קטע מהמאמר    להמשך קריאה...
 מסמכים הדרושים לצורך הגשת הצהרת הון  - קטע מהמאמר    להמשך קריאה...
 האם ניתן לפנות שוכר בכוח  - קטע מהמאמר    להמשך קריאה...
 ניהול העסק מהיבטי מס הכנסה ומע״מ  - קטע מהמאמר    להמשך קריאה...
 שינויים במסגרת מלחמה בהון השחור  - קטע מהמאמר    להמשך קריאה...
 ניכוי במקור מלקוחות וספקים  - קטע מהמאמר    להמשך קריאה...
אשר חכמון אדרס - בניית אתרים