אשר חכמון - חשבונאות, מיסים וייעוץ עסקי
כתבות ומאמרים
ניהול העסק מהיבטי מס הכנסה ומע״מ

 1. על פי פקודת מס ההכנסה יש חיוב לרישום תקבול , דהיינו הוצאת קבלה על תמורה שהגיעה ממתן שירות ו/או מכירת סחורה . לקבלה משמעות גבוהה יותר מכל מסמך אחר , הפקודה מחייבת הוצאת קבלה מייד עם קבלת התמורה , כלומר ללא דיחוי כלל . התמורה יכולה להיות במזומן , בשיק , בכרטיסי אשראי וחייבת להרשם בקבלה (גם אם הוצאה חשבונית ) .

 2. ללקוחות המבצעים עבודות ו/או משלבים מכירת מוצרים ועבודה בגינם (למשל : שטיחים , פרקט וכו׳)  חייבים הם בהוצאת הזמנת עבודה עם סגירת העסקה עם הלקוח . ההזמנה חייבת לכלול את כל פרטי ההתקשרות עם הלקוח - למשל : מספר נקודות חשמל /איסטלציה , מחיר לנקודה וכו׳ . כמו״כ חייבים לרשום בהזמנה את שם הלקוח , כתובתו , ומספר הטלפון שלו .

 3. חשבונית מס יש להוציא בגמר העבודה או תוך 14 יום . בעבודה מתמשכת , יש להוציא חשבונית כל  חודש , למשל : אחזקה במפעל וכד׳.

 4. כל חשבונית מעל לסכום של 5,000 ש״ח , חייבים לרשום את מספר תעודת הזהות של הלקוח . בין אם זה אדם פרטי ובין אם זו חברה או כל התאגדות אחרת .

 5. בעסקת מקרקעין יש להוציא חשבונית מס תוך 14 יום מיום חתימת החוזה או מסירת החזקה בנכס לפי המוקדם מבניהם .

 6. אבקשכם לקרוא מאמר זה ולהפנים אותו בניהול העסק . ניתקלתי בשאלות רבות בנושא ולכן החלטתי להעלות מאמר זה לאתר .

 בברכת עסקים מבורכים ופוריים  !            

 

                                                                                אשר חכמון

אשר חכמון אדרס - בניית אתרים