אשר חכמון - חשבונאות, מיסים וייעוץ עסקי
כתבות ומאמרים
מסמכים הדרושים לצורך הגשת הצהרת הון

א,ג,נ,.

 

 

 

 

 

 

 

 

הנדון: מסמכים להכנת הצהרת הון.

 

 

 

לצורך הכנת הצהרת הון ליום ה 31/12/16 , אבקשך להמציא לי את

המסמכים הבאים:

 

 

1. יתרה ליום ה- 31/12/16  בכל חשבונות הבנקים  (אם יש יותר מאחד).

 כולל חשבונות בנק של בן/בת הזוג (במידה והחשבון נפרד).

 

 

2. אישור להצהרת הון על הפקדונות לקופ"ג, קרנות השתלמות, וביטוחי חיים -לתאריך ה- 31/12/16 , של הנישום, בני הזוג וילדים עד גיל 18.

 

 

3. אישור להצהרת הון על תוכניות חיסכון, פקדונות, מניות סחירות או בחברות שיש לנישום בעלות בהם, לתאריך ה 31/12/16, של הנישום בני הזוג וילדים עד גיל 18.

 

 

4. רכב/ים  שהיה/היו  ברשותך או של בן/בת הזוג וילדים על גיל 18,  לתאריך ה- 31/12/16.

 

הפרטים הדרושים: מס' רכב, ת.רכישה, סכום עלות ודגם.

 

 

5. אישור להצהרת הון מגופים פיננסיים חוץ בנקאיים (אם יש).

 

 

 

6. רשימת מוצרים בני קיימא , כגון: מוצרי חשמל, כלי נגינה, תכשיטים וכד'  בסכומים מעל 500  ש"ח.

 

 

 

 

 

 7. אישור להצהרת הון על הלוואות בנקאיות,משכנתאות ו/או אחרות

נכון לתאריך ה- 31/12/16.

 

 

8. רשימת מלאי עיסקי ליום ה- 31/12/16.

 

 

9. שמות חייבים (אם יש).

 

 

 

 

10. לבעלי חברה מאזן מבוקר ליום ה- 31/12/16.

 

 

11. חוזה רכישת דירה ועלותה בנכסים בארץ וחו"ל .

 

 

 

 

12. חוזים ו/או מסמכים אחרים המעידים על בעלות בנכסים אחרים (אם יש).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכבוד רב,      

 

אשר חכמון - יוע"מ  

 

אשר חכמון אדרס - בניית אתרים