אשר חכמון - חשבונאות, מיסים וייעוץ עסקי
כתבות ומאמרים
מסמכים נדרשים לסוף שנת המס

_____________________________________________________________________

 

                                                                                                    

א,ג,נ,.

 

הנדון: הנחיות לקראת הגשת דו"ח 2020 

    

במכתב זה ברצוננו להתייחס למסירת מסמכים שעליך כעצמאי ו/או בעל חברה

להעביר למשרדנו בהקדם האפשרי-לצורך הגשת דו"ח שנתי, בתאום מראש עם מנהלות החשבונות במשרד

ורד, עדי, טלי וקרן. 

 

התאריך 30/4/2021  הינו המועד החוקי האחרון להגשת הדו"ח השנתי

למס הכנסה, כדי שנוכל לעמוד במועד זה אבקש את מירב הסיוע  שידרש

להמצאת כל המסמכים החסרים להגשת הדו"ח.

 

אומנם ניתנה אורכה, עקב הקורונה אבל אנו מעוניינים להגיש את הדוחו"ת, מהר ככל שנוכל.

 

להלן רשימת המסמכים הדרושים לעריכת הדו"ח:

 

1.  אישור שנתי מקרנות ההשתלמות  על הפקדות בשנת המס.

2.   אישור שנתי מקופות  גמל על הפקדות בשנת המס. (הפקדות של הנישום אשתו וילדיו עד 18.

3.   אישור יתרות  בנקים ליום ה- 31/12/20 - רק לחברות.

4.    אישור שנתי על ניכוי במקור מרווחים על: ריבית עבור פקדונות , רווח הון מניירות ערך  , רווח מקרנות נאמנות

       או כל הכנסה הונית אחרת מריבית טופס 867 867 א' מהבנק.  

5.  רשימת מלאי עסקי ועבודות בביצוע ליום 31.12.20 ע"פ ספירה שנערכה בתום שנת המס.

 6.   טופס 106 בן/בת זוג - למי שבן זוגו עובד כשכיר. 

 7.   דו"ח רווח והפסד בעסקים אחרים (לנישום השותף בשותפות מלבד

        עסקו).

 8.   טופס 106 (ללקוח שהינו שכיר ועצמאי יחד).

 9.   רשימת חייבים לתאריך ה 31.12.20.

 10. פוליסות ביטוח לרכב ולעסק לשנת המס 2019.

 11. אישור שנתי על הפקדות בביטוח חיים בשנת המס או קרנות פנסיה ליום 31/12/20..

 12. מסמכים ואישורים על הכנסות פטורות ממס (ק. נכות, שכ"ד מגורים).

 13. יש לדווח על הכנסות מחו"ל , שהינם הכנסות מעסק ו/או השכרת נכסים בחו"ל.

 14. יש לדווח על הכנסה אחרת שהיית בשנת המס ולבדוק עם המשרד לגבי חבותה

       במס ( כגון: אובדן כושר עבודה מחב' ביטוח, השכרת נכסים וכד'). 

 15. הכנסות מהשכרה דירה/בית למגורים בשנת 2020.

 16.  לקוח שבנו או ביתו עברו וועדת השמה ולומדים במסגרת של חינוך מיוחד, מתבקשים להודיע למשרד

        ולהמציא אישורי :

         ועדת השמה- אישור מסגרת חינוך מיוחד- טופס 127 חתום ע"י רופא.  

 17.   כל תקבול מביטוח לאומי עבור : דמי לידה, פגיעה בעבודה, מילואים, או כל הכנסה אחרת שחייבת בדיווח.

 18.  ברצוני להזכירכם כי, בעלי מניות בחברה אינם יכולים להיות ביתרת חובה של מעל 100,000 ש"ח.

 19.   אישור על תרומות למוסד מוכר לפי סעיף 46 לפקודה, יש לצרף למסמכים להגשת הדו"ח.

 20.   להזכירכם : חובת ניכוי במקור מכל תשלום לשכירות , קבלני משנה לבקש אישור ניכוי במקור מהספק

         ולנכות ע"פ האישור . 

 

          נשמח לעמוד לרשותכם ולענות לשאלות בנושאי מיסוי, יעוץ כלכל ופיננסי, הלוואות בנקאיות ובנקאות בכלל.

 

           ברצוני להזכירכם כי איחור בהגשת המסמכים והחומר השוטף למשרדנו יגרום לתשלומי 

           קנסות מיותרים. תדאגו להעביר את החומר והמסמכים במועד.

 

 

             אנו מאחלים בריאות טובה לכל לקוחותינו וואזרחי מדינת ישראל והעולם.

 

 

 

       ברגשי  כבוד

אשר חכמון יוע"מ       

אשר חכמון אדרס - בניית אתרים