אשר חכמון - חשבונאות, מיסים וייעוץ עסקי
כתבות ומאמרים
מסמכים נדרשים לסוף שנת המס

_____________________________________________________________________

 

                                                                                                    

א,ג,נ,.

 

הנדון: הנחיות לקראת הגשת דו"ח 2011 

    

במכתב זה ברצוננו להתייחס למסירת מסמכים שעליך כעצמאי ו/או בעל חברה

להעביר למשרדנו בהקדם האפשרי, בתאום מראש עם מנהלות החשבונות במשרד

ורד , לירז , קרן ומיכל . 

התאריך 30/4/2012  הינו המועד החוקי האחרון להגשת הדו"ח השנתי

למס הכנסה, כדי שנוכל לעמוד במועד זה אבקש את מירב הסיוע  שידרש

להמצאת כל המסמכים החסרים להגשת הדו"ח.

 

להלן רשימת המסמכים הדרושים לעריכת הדו"ח:

 

1.       אישור שנתי מקרנות ההשתלמות  על הפקדות בשנת המס – נא ליצור קשר איתי 

     לקבלת הסכומים להפקדה .

2.       אישור שנתי מקופות  על הפקדות בשנת המס. (הפקדות של הנישום אשתו וילדיו עד 18.

3.       אישור יתרות  בנקים ליום ה- 31/12/11.

4.       אישור שנתי על ניכוי במקור מרווחים על: ריבית עבור פקדונות , רווח הון מניירות ערך  , רווח מקרנות נאמנות או כל הכנסה הונית אחרת מריבית טופס 867 867 א' מהבנק.

5.       רשימת מלאי עסקי ועבודות בביצוע ליום 31.12.11 ע"פ חוק חייב לבצע ספירת

מלאי עד ה 10.01.2012, בתנאי שירשמו כל הפריטים שימכרו מתאריך 31.12.2011ועד ליום הספירה בפועל .

 6.  טופס 106 בן/בת זוג (למי שבן זוגו עובד כשכיר).

 7.  דו"ח רווח והפסד בעסקים אחרים (לנישום השותף בשותפות מלבד

      עסקו).

 8.  טופס 106 (ללקוח שהינו שכיר ועצמאי יחד).

 9.  רשימת חייבים לתאריך ה 31.12.11.

 10. פוליסות ביטוח לרכב ולעסק לשנת המס 2011.

 11. אישור שנתי על הפקדות בביטוח חיים בשנת המס או קרנות פנסיה31.12.11.

 12. מסמכים ואישורים על הכנסות פטורות ממס (ק. נכות, שכ"ד מגורים).

 13. יש לדווח על הכנסות מחו"ל , שהינם הכנסות מעסק ו/או השכרת נכסים בחו"ל.

 14.  יש לדווח על הכנסה אחרת שהיית בשנת המס ולבדוק עם המשרד לגבי חבותה

       במס ( כגון: אובדן כושר עבודה בחב' ביטוח, השכרת נכסים וכד').

15.  הכנסות מהשכרה דירה/בית למגורים בשנת 2011.

16. ברצוני להזכירכם כי החל מ 1.1.2008 חלה חובה להפריש עבור כל העובדים עם ותק מעל

      ל - 6חודשים הפרשה 10% לפנסיה המתחלקת כך:

      הפרשות מעסיק 6.66%  הפרשות עובד 3.33%  מהשכר סה"כ 10% הפרשה החל משנת 2011 .

17. עקב שינויים בחוק מע"מ חובה לרשום מספר עוסק מורשה בכל מ - 5,000 ש"ח .

18. להזכירכם : חובת ניכוי במקור מכל תשלום לשכירות , קבלני משנה לבקש אישור ניכוי במקור מהספק

      ולנכות ע"פ האישור . ניתן לבדוק את אחוז הניכוי אצלי באתר.

 

    נשמח לעמוד לרשותכם ולענות לשאלות בנושאי מיסוי, יעוץ כלכלי

    ופיננסי, הלוואות בנקאיות ובנקאות בכלל.

 

    ברצוני להזכירכם כי איחור בהגשת המסמכים והחומר השוטף למשרדנו יגרום לתשלומי 

    קנסות מיותרים. תדאגו להעביר את החומר והמסמכים במועד.

 

 

    אנו מאחלים לך שנה אזרחית פוריה ועסקים טובים.

 

 

 

 

ברגשי כבוד

 

אשר חכמון יוע"מ

אשר חכמון אדרס - בניית אתרים